Inteligo

Inteligentne konto internetowe.

Korzyści ubezpieczenia:

Ubezpieczenie Wojażer PZU Pomoc w Podróży zapewnia pokrycie kosztów:

 • leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w sytuacjach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, konsultacji medycznych, zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw, środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, badań pomocniczych zleconych przez lekarza, pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji,
 • transportu medycznego do przychodni lub szpitala oraz miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
 • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych,
 • leczenia związanego z ciążą i porodem,
 • naprawy albo zakup protez (w tym dentystycznych) i okularów korekcyjnych,
 • organizacji usług assistance w zakresie wybranym przez Ubezpieczonego Pakiet Rozszerzony, Pakiet Rodzina, Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna, Pakiet Biznes, Pakiet Sport, Pakiet Rowerzysta.

Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia możesz wykupić:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. W razie śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości. Ubezpieczenie dostępne jest w sześciu pakietach: Rozszerzony, Rodzina, Dziecko/Osoba niesamodzielna, Biznes, Sport, Rowerzysta.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  PZU SA odpowiada za bagaż podróżny, który został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek np. pożaru, huraganu i innych czynników zewnętrznych, zniszczenia lub uszkodzenia w czasie akcji ratowniczej, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, kradzieży z włamaniem lub rozboju oraz za przenośny sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu ubezpieczonego podczas jego podróży Dodatkową opcją ubezpieczenia jest ubezpieczenie nart, snowboardu lub deski surfingowej w czasie użytkowania.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej
  Obejmuje pokrycie szkód (zarówno majątkowych jak i na osobie) wyrządzonych osobom trzecim w trakcie podróży zagranicznej, w związku z czynem niedozwolonym Ubezpieczonego lub osoby, za którą Ubezpieczony jest odpowiedzialny.

Zawsze, gdy wyjeżdżasz w kraju lub za granicą

Kup ubezpieczenie Wojażer jeśli Twój wyjazd ma charakter:

 • turystyczny
 • uprawianie sportów (również wyczynowo i wysokiego ryzyka): nurkowanie, narciarstwo, alpinizm, surfing, rafting etc.
 • podjęcie nauki lub pracy umysłowej
 • wykonywanie pracy fizycznej

Ubezpieczenie prosto z konta

Ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży zapewnia ochronę w trakcie podróży oraz pobytu w kraju bądź za granicą w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Możesz kupić polisę online:

 1. Otwórz konto Inteligo.
 2. Wypełnij wniosek ubezpieczeniowy w serwisie transakcyjnym Inteligo.
 3. Wybierz datę ubezpieczenia – polisa może zacząć działać już od następnego dnia oraz z datą przyszłą, na okres od 1 dnia do 1 roku. Jeśli ubezpieczasz się na dłużej niż 6 miesięcy, otrzymasz 20% zniżki.